trang-banner

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Thời gian hiệu quả của mỗi báo giá là gì?

3 ngày

2. Tôi có thể thay đổi những phần nào của thông số kỹ thuật sản phẩm?

Chiều dài, chiều rộng, độ dày hoặc trọng lượng, phương pháp đóng gói, mẫu in, số lượng màu sắc của mẫu.

3. Bạn có thể giúp tôi thiết kế các mẫu?

Sau khi đặt hàng, chúng tôi có thể thiết kế mẫu miễn phí theo ý tưởng và cảm hứng của bạn.

4. Bạn có thể thực hiện thử nghiệm?

Sản phẩm có thể được kiểm tra theo yêu cầu của bạn.Cơ quan kiểm tra có thể được lựa chọn theo yêu cầu của bạn.

MUỐN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG?