trang-banner

Tin tức công ty

  • Hướng chuyển đổi công ty

    Trước sự ô nhiễm của túi ni lông đối với môi trường và đại dương, hãy hưởng ứng các chính sách của đất nước về túi ni lông.Công ty chúng tôi dự định thực hiện chuyển đổi sản phẩm trong vòng sáu tháng hoặc một năm.Quảng bá mạnh mẽ sản phẩm túi ni lông khó phân hủy.Nó chiếm 80% tổng số ...
    Đọc thêm